485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

11.3.2024
Důležité upozornění ke kontrole ID 70 a ID 32 v ISOH2

Dobrý den,
zasíláme Vám informace týkající se kontrol ISOH2, které se Vám zobrazují v programu EVI 8. Níže upozorňujeme na dvě kontroly, které nemusejí detekovat skutečnou chybu. Proto doporučujeme důkladně zkontrolovat předmětné hlášení před tím, než jej budete ohlašovateli vracet k doplnění.

Problémy jsme identifikovali u těchto kontrol:

  • ID = 70 – neexistující subjekt dle seznamu. Tuto chybu zpravidla ignorujte, protože se jedná o interní seznam ISOH2 a výsledek kontroly nemusí být relevantní. Data v tomto seznamu se průběžně mění a doplňují. Správná kontrola je podle roční odlité databáze ekonomických subjektů.
  • ID = 32 – příjem autovraku od subjektu typu Obec pod kódem nakládání BN30. Jedná se o chybnou detekci, protože kód nakládání je v případě prvního předání vozidla k ekologické likvidaci do příslušného zařízení i od Obce správně uveden.

Pokud jste již hlášení chybně vrátili k doplnění, pak požádejte ISPOP, aby Vám dle evidenčního čísla vrátil stav záznamu na "Čeká na vyřízení" a informujte ohlašovatele o této skutečnosti.

Váš INISOFT s.r.o.