485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Aktuální informace k vydání nové verze EVI 8 Obec

6.2.2024
Pro zpracování dat o odpadech za rok 2023 v roce 2024

Dobrý den,

     na základě proběhlého školení k ISOH2 dne 15.1.2024 jsme se od některých pracovníků ORP dozvěděli zcela nové informace o plánovaných změnách procesů při ověřování ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023. Tyto změny se týkají jak samotného ověřování hlášení v ISPOP, tak vytváření datových sad a komentování zjištěných problémů při kontrolách hlášení v ISOH2. Aktuálně se systém ISOH2 připravuje, bohužel ale zatím nemáme podrobnější informace. Budeme rádi, pokud nás kontaktujete v této souvislosti s jakoukoliv novinkou. 

     Abychom Vám nezpůsobili komplikace, nemůžeme nyní vydat EVI 8 Obec pro zpracování dat za rok 2023, protože musíme počkat na příslušnou aktualizaci ISOH2 a podle ní provést avizované úpravy. Děkujeme za pochopení.  

Petr Grusman,
jednatel společnosti INISOFT s.r.o.