485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Trendy v odpadovém hospodářství a jejich praktická integrace do organizačních procesů ve zdravotnických zařízeních

31.7.2023
Článek se zabývá analýzou aktuální produkce a nakládáním se zdravotnickými odpady (odpady s katalogovým číslem 18 01) a odhaluje trendy, které poukazují na nastavení trhu s odpady v České republice. Nové legislativní změny z oblasti bezpečnosti a klinicko-ekonomické efektivnost zdravotní péče budou tyto trendy ovlivňovat. Dále jsou v článku nastíněny širší souvislosti a výzvy v oblasti nakládání s odpady ve zdravotnictví v návaznosti na udržitelnost a environmentální odpovědnost v širším pojetí materiálových toků.

Trendy v odpadovém hospodářství a jejich praktická integrace do organizačních procesů ve zdravotnických zařízeních