485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

22.2.2023
V této novince najdete dva dokumenty z MŽP, které odpovídají na dotazy k upuštění od třídění.

Z odpovědí odboru odpadů MŽP v níže uvedených dokumentech naleznete aktuální názory související s povolováním upuštění od odděleného soustřeďování odpadů vznikajících v rámci obchodní činnosti a v rámci výroby.