485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

TIP – pomůžeme Vám implementovat všechny povinnosti nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. do Vaší praxe

25.6.2024
Správné shromažďování, dokumentace a evidence odpadů. Nová povolení k provozu a nové provozní řády. Nové podmínky uložené krajským úřadem či ORP.

Milí přátelé,
je neuvěřitelné, jak čas letí – nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. už vlastně není vůbec nový – v lednu 2024 oslavil třetí narozeniny. Už jste všechny novinky zákona a vyhlášek implementovali do své praxe?

Jste si jisti, že jako původci správně shromažďujete, dokumentujete a evidujete své odpady?

Pokud převážíte vlastní odpady do své provozovny, je možné, že Vám přibylo nové zařízení skladu.

A co provozovatelé zařízení nebo obchodníci? Nejspíš už máte (ačkoliv zdaleka ne všichni) nové povolení k provozu nebo k činnosti a nové provozní řády. Některé zaběhlé postupy a činnosti se ve Vašich zařízeních pozměnily, nebo dokonce přibyly povinnosti nové…

A pozor – přečetli jste si podrobně znění rozhodnutí od krajského úřadu nebo ORP? V nich totiž můžete také najít řadu podmínek, které úřad uložil nad rámec zákonných povinností a které musíte plnit.

Studování paragrafů i úředních dokumentů není četba jednoduchá.

 

Proto Vám nabízíme pomoc s:

  • ohlašováním produkce a nakládáním s odpady;
  • aplikací nových povinností do Vaší provozní praxe;
  • realizací místního šetření;
  • proškolením obsluhy;
  • auditem v ochraně životního prostředí;
  • pomoc v situaci, kdy se u Vás již kontrolní orgán ohlásil na provedení kontroly.

 

 

Sdílejte tuto novinku: