485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

TIP: odpadové hospodářství zdravotnických zařízení s informačním systémem ENVITA

4.4.2024
Jednoduše, přehledně a vždy v souladu s platnou legislativou

Jste původcem odpadů, včetně těch nebezpečných, nebo s ním nakládáte, případně vedete evidenci odpadů za lékaře?

S naším programem pro evidenci odpadů – informační systém ENVITA – snadno splníte legislativní povinnosti a získáte klíčová data o odpadech na pár kliknutí (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.).

 

Program umožňuje:

  • vedení průběžné evidence, včetně sestavení a odeslání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností);
  • tvorbu a tisk Identifikačních listů nebezpečných odpadů (více než 1000 šablon) vč. štítků pro označování nebezpečných odpadů;
  • vytvořit Písemné informace o odpadech, Základní popisy odpadů, průvodky, dodací listy, karty jednotlivých odpadů, partnerské sestavy a mnoho dalších užitečných funkcí;
  • sledovat finanční náklady spojené s likvidací a dopravou odpadů;
  • ohlašovat do systému evidence přepravy nebezpečných odpadů SEPNO, včetně tisku předepsaných dokladů;
  • vyhledávat vhodné partnery pro předání odpadů pomocí databáze RES obsahující data z Registru zařízení a obchodníků (ověření platnosti povolení pro převzetí odpadů);
  • a chytrou evidenci odpadů v IS ENVITA jistě využijete i při sestavování výkazu ESG.

 

 

 

Kromě vývoje specializovaného software se zabýváme i poradenstvímškolením.

 

 

Abychom Vám ještě více zjednodušili práci, vytvořili jsme ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci jednoduchý informační systém pro evidenci odpadů v nemocnicích - JISPEN.  Jedná se o bezplatný a užitečný nástroj pro jednoduché vytváření elektronické evidence odpadů za libovolnou provozní jednotku (ordinace, středisko, oddělení, atp.), který je kompatibilní s Informačním systémem ENVITA.

 

Naši práci již využilo a ocenilo mnoho Vašich kolegů (FN Motol, Nemocnice Benešov, Hradec Králové, Liberec, Jablonec nad Nisou a další) a jsme připraveni pomoci i Vám. Neváhejte nás kontaktovat.

 

Sdílejte tento článek: