485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

TIP – Hlídač registru zařízení a obchodníků

30.10.2023
Automaticky hlídá změny provedené v Registrech zařízení, obchodníků a spisů a upozorňuje na e-mailem a notifikací v programu IS ENVITA

 

Modul Hlídač registru zařízení a obchodníků, dostupný v Informačním systému ENVITA, automaticky hlídá a upozorňuje Vás na změny provedené v Registru zařízení, obchodníků a spisů.

 

 

Jste oprávněná osoba k nakládání s odpady?

→ Mějte informace uvedené o Vašem zařízení v Registrech pod kontrolou

Díky modulu Hlídač registru zařízení a obchodníků budete mít jistotu, že jsou informace o Vašem zařízení v Registru zařízení, obchodníků a spisů správně. Data z Registru denně využívají Vaši partneři a systémy státní správy (SEPNO, ISPOP, ČIŽP, ISOH, Obce s rozšířenou působností či Krajské úřady).

Modul za Vás každý den hlídá veškeré zásahy do informací o Vašem zařízení provedené v Registru a automaticky Vás na každou změnu upozorní pomocí e- mailu zaslaného na Vámi zvolené adresy a také notfikací v programu. 

 

 

Jste původce odpadu?

→ Chcete se vyhnout předání odpadu neoprávněné osobě?

Modul Hlídač registru zařízení a obchodníků za Vás hlídá změny v platnosti povolení Vašich partnerů. Díky tomu se vyhnete předání odpadu neoprávněné osobě a tím i případným problémům a sankcím ze strany státní správy. 

 

 

 

Výhody modulu Hlídač registru zařízení a obchodníků

 

 

 • aktualizován na denní bázi - veškeré změny v Registru zařízení, obchodníků a spisů jsou neprodleně aktualizovány, bez nutnosti zapínat program ENVITA
 • automatické notifikace -  upozornění o změnách i blížícím se konci souhlasu zašle na zvolené e-mailové adresy a pomocí notifikací v programu
 • možnost vytvoření vlastního upozornění - například pro konec platnosti smlouvy, garantované ceny, školení BOZP, cejchování váhy a další důležitá upozornění pro Vaše interní potřeby
 • úspora času a nákladů - odpadá složité hledání informace o změnách na internetu nebo v registrech o zařízeních
 • pořízení programu / modulu zdarma - platíte pouze servisní poplatek

 

 

 

Jaké změny modul hlídá?

 

 

 • odebrané zařízení / obchodník
 • změna v povoleném stavu (povolené odpady, rozsahy činností, platnost)
 • změna stavu provozu (zahájení, ukončení, přerušení, znovuzahájení)
 • IČ provozovatele
 • název provozovatele
 • adresa (sídla) provozovatele
 • adresa zařízení

 

 

Vše o nastavení a ovládání modulu najdete v našem Centru informací.

 

 

+

TIP NA ZÁVĚR – vzdělávejte se s námi

Podívejte se na aktuální nabídku našich prezenčních i online kurzů z oblasti všech složek životního prostředí.

 

 

Kontaktujte nás, s radostí připravíme nabídku přímo pro Vás.

 

 

Sdílejte tento článek: