485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Snížení sazby DPH v případě zpracování komunálních odpadů

12.1.2021
Jak správně nastavit program SKLAD Odpadů 8 v případě snížené sazby DPH?

Změna zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty zákonem č. 609/2020 Sb. přináší mj. i úpravu  přílohy č. 2 – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně (15 %). Ke službám se sníženou sazbou „38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu“ a „38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu" nově přibyla „38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny“. Touto změnou by tedy mělo dojít formou snížení DPH k podpoře zpracování a recyklace komunálních odpadů. 

Z hlediska programu SKLAD Odpadů 8 novela nevyžaduje žádnou aktualizaci. Je pouze nutné pohlídat nastavení sazby DPH pro tyto činnosti, což zahrnuje samostatné služby a také příjemky. Způsob nastavení DPH je popsán v našem Centru informací