485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ŠKOLENÍ – oznámení obcím do 15. ledna

1.12.2022
Nenechte se zaskočit novou legislativou

 

  • Přebíráte komunální odpad od občanů?
  • Víte o své nové povinnosti, kterou Vám zákon o odpadech ukládá?
  • Víte, jak vyplnit formulář uvedený v příloze č. 19 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady?

Povinnost vyhotovit a odeslat oznámení obcím, na jejichž území odpad převzatý oprávněnou osobou od občana vznikl, přináší zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., a to v paragrafu 17, odst. 1, písm. h) a Vy se na našem webináři dozvíte, jak z průběžné evidence v IS ENVITA Odpady nebo v EVI 8 vytvořit podklady pro snadné odeslání oznámení obcím, včetně hromadného zpracování. 

WEBINÁŘ: Jak na tvorbu oznámení obcím podle § 17 o převzetí odpadů od občanů dle území vzniku evidence a odeslání z IS ENVITA (i s převodem z EVI 8)

Chci se přihlásit

 

 

Těšíme se na Vás.

Kompletní nabídku našeho vzdělávacího programu najdete zde