485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Případová studie Komplexního řešení pro svoz ve společnosti SOMPO a.s.

31.5.2022
Chytrý systém svozu odpadů v praxi

117 obcí a měst | cca 29.466 nádob | 14 svozových vozidel

Zavedení automatizovaného systému pro svoz odpadů a jeho propojení na provozní systém ve společnosti SOMPO a.s.

Číst případovou studii