485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

3.3.2021
Podle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech platí nová pravidla

Na základě častých dotazů upozorňujeme na důležitou legislativní změnu související s předáváním odpadu mezi provozovnami. Podle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. nelze předávat nebezpečné odpady mezi provozovnami. Vyprodukovaný nebezpečný odpad tak vždy musí převzít oprávněná osoba resp. musí být předán do zařízení s platným povolením (souhlasem od krajského úřadu). Vyprodukovaný ostatní odpad lze předat rovněž pouze oprávněné osobě (do zařízení) nebo do jiné vlastní provozovny, ale pouze za předpokladu, že cílová provozovna má zkolaudovaný sklad odpadů splňující mj. i podmínky dle přílohy č. 4 zákona o odpadech stanovené v bodě č. 12, který je ohlášený příslušnému krajskému úřadu a má přiděleno Identifikační číslo zařízení (CSXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje). 

Další důležité povinnosti a změny v pravidlech, které zavedl nový zákon o odpadech, podrobně řešíme na našich legislativních školeních. Více podrobností včetně pozvánky a objednávky najdete zde.