485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Přebíráte komunální odpad od občanů mimo obecní systém?

9.1.2023
NEZAPOMEŇTE na "Oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl" – příloha č. 19 vyhlášky 273/2021 Sb.

Přebíráte komunální odpad od občanů mimo obecní systém (výkupny, sběrny)?

 

Pokud ano, pak nezapomeňte, že Vám vznikla povinnost oznámit obcím množství a druh komunálních odpadů převzatých od občanů (formulář). A to nejpozději do 15.1.2023.

Pro snadné splnění této povinnosti pomocí našeho software jsme pro Vás připravili Online Webinář, který se koná 10. 1. 2023.

Povinnost vychází ze zákona 541/2020 § 17, odst. 1, písmeno h). Způsob vytvoření ohlášení pak stanovuje vyhláška 273/2021 Sb. a příloha 19.

 

V našem Centru informací jsme také pro Vás připravili návody ke snadnému splnění této povinnosti:

Jak snadno vytvořit a odeslat oznámení obcím

Videonávod k sestavení a k odeslání oznámení obcím

IS ENVITA snadno vytvoříte oznámení v podobě PDF a přímo je odešlete do datových schránek příslušných obcí.

  • Z průběžné evidence odpadů v IS ENVITA lze pomocí speciální funkce vytvořit data potřebná pro oznámení jednotlivým obcím v rozsahu přílohy č. 19.

  • Podkladová data pro tvorbu oznámení lze také přenést z EVI 8 do IS ENVITA, takže Vám nevznikne žádná duplicitní práce.