485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

14.3.2022
Provozujete stacionární zařízení ke sběru či výkupu odpadů?

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. je sice účinný již více než rok, ale protože obsahuje řadu přechodných ustanovení, která se postupně stávají aktuálními, nastal právě nyní nejvyšší čas připomenout si postupný konec platnosti souhlasů a dalších povolení vydaných starým zákonem č. 185/2001 Sb.

Letos musí zbystřit zejména provozovatelé stacionárních zařízení ke sběru či výkupu odpadů. Pokud totiž provádíte čistě jen sběr či výkup odpadů, tj. ve svém „starém“ souhlasu nemáte pro zařízení uvedenou i jinou činnost využívání či odstraňování odpadů (označenou jako způsob nakládání R nebo D), musíte do konce roku 2022 ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 nového zákona získat nové povolení, které vám vydá krajský úřad příslušný podle umístění vašeho zařízení.

Pokud stihnete podat žádost spolu s provozním řádem nejpozději 30. června 2022, zůstane vám starý souhlas v platnosti až do té doby, než vám krajský úřad vydá povolení nové. Pokud se domníváte, že je na to ještě spousta času, pak se nenechte mýlit. Úřady totiž vaše zařízení důkladně prověří, a to např. včetně souladu s územními plány, stavebním zákonem apod.

Je proto opravdu nejvyšší čas požádat příslušný krajský úřad o nové povolení. A pokud nemáte čas zabývat se zpracováním žádostí a nových provozních řádů, nabízíme Vám pomoc našich odborníků, kteří pro vás umí

  • zpracovat nové provozní řády a provést Vás záludnostmi schvalovacího řízení.

Kromě toho Vám pomůžeme zorientovat se i v řadě dalších souvisejících problematik na některém z našich četných školení a seminářů, které najdete na našich webových stránkách https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni.

Jsme tu i pro Vás, tak neváhejte a kontaktujte nás na e-mailem na consulting@inisoft.cz nebo telefonicky +420 485 102 698.