485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Pokud provozujete autovrakoviště, zbystřete

13.10.2021
Pomoc s provozním řádem a on-line školení

Pokud jste provozovatelem zařízení s oprávněním nakládat s vozidly s ukončenou životností, pak jste určitě zaznamenali, že od 1. 10. 2021 je účinnou vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností, zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností tak má svůj prováděcí předpis.

V tomto zákoně je v ustanovení § 143 uvedeno, že zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností může být provozováno na základě souhlasu dle starého zákona o odpadech po dobu 1 roku (do 31. 12. 2021), pokud samozřejmě souhlas s provozem zařízení nekončí dříve. Pokud provozovatel takového zařízení podá žádost o vydání povolení provozu do této lhůty, pak platí původní oprávnění k provozu do nabytí právní moci nového rozhodnutí.

V průběhu roku 2021 chyběla k zákonu č. 542/2020 Sb. prováděcí vyhláška. MŽP také vydalo metodický pokyn pro provozovatele těchto zařízení (č. j. MZP/2021/720/3122), který se snaží zmírnit zákonné požadavky a povoluje takovým zařízením delší přechodnou lhůtu pro vydání nového souhlasu, tedy do 31. 12. 2023, resp. do 30. 6. 2023.

Metodický pokyn však nemůže upravovat zákonné povinnosti. Proto je na uvážení každého provozovatele takového zařízení, zda nepředloží místně příslušnému krajskému úřadu ke schválení nový provozní řád a nezahájí proces nového povolení dle nové legislativy. Proč? Protože v případě kontroly či jakéhokoliv problému, kterým může být úraz na pracovišti, havarijní situace apod., nebudete řešit, že provozujete zařízení v rozporu se zákonem.

Nevíte si rady s vyhotovením nového provozního řádu? Pak neváhejte kontaktovat nás e-mailem na:  consulting@inisoft.cz. Kromě toho vám pomůžeme zorientovat se i v řadě dalších souvisejících problematik na některém z našich četných školení a seminářů, které najdete na našich webových stránkách.

A krom toho jsme právě pro Vás připravili online seminář

„iKURZ:  Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho vliv na nakládání s autovraky
z pohledu nové vyhlášky

– zásadní změny pro provozovatele autovrakovišť

Podrobnosti ke školení a přihláška

Kompletní nabídku námi pořádaných seminářů najdete zde.