485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Otázky a odpovědi související s MA ISOH - Autovraky

18.5.2023
Odesílání potvrzení v případě ostatních autovraků a vyplňování čísla průkazu

Přinášíme Vám otázky a odpovědi související se zasíláním potvrzení o vozidlech s ukončenou životností do celostátního informačního systému MA ISOH. Otázky jsme sestavili na základě častých dotazů od našich uživatelů programu ENVITA (dříve EVI) a zkušeností s nastavením systému MA ISOH.

Lze konstatovat, že do systému MA ISOH je nutné zasílat všechna vystavená potvrzení o převzetí vozidel s ukončenou životností (tzn. jak k vybraným, tak k ostatním autovrakům). U ostatních autovraků se nemusí přikládat fotografie.

Doporučení: Pokud jste tak ještě neučinili, zašlete do MA ISOH všechna potvrzení k ostatním autovrakům vystavená od 1.1.2023. 

Dále platí, že od 1.1.2023 je nutné na vystavených potvrzeních uvádět číslo průkazu. Naopak datum narození by se již neměl od předávající osoby vyžadovat. Protože však systém MA ISOH stále datum narození považuje za povinnou položku, upravili jsme IS ENVITU tak, že při zasílání potvrzení tento údaj automaticky doplňuje hodnotou 1.1.2023, pokud není vyplněn.

Otázky INISOFT

Žádost o výklad vybraných povinností v oblasti nakládání s vozidly s ukončenou životností a o odpovědi na dotazy týkající se dané problematiky (pdf)

Odpověď MŽP

Výklad vybraných povinností v oblasti nakládání s vozidly s ukončenou životností (pdf)