485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Ohlašování produkce a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2021

3.1.2022
Ohlašování agendy odpadů bude pravděpodobně možné až koncem ledna 2022

S odkazem na dnešní novinku uveřejněnou v Integrovaném systému ohlašovacích povinností ISPOP (www.ispop.cz) Vás informujeme, že aktuálně není možné ohlašovat produkci a nakládání s odpady za rok 2021. To platí i pro zasílání hlášení přes datovou schránku. Ohlašování bude možné pravděpodobně až koncem ledna či začátkem února 2022.

V systému ISPOP je uvedena tato aktualita:

Nedostupnost formulářů agendy Odpady

Upozorňujeme uživatele, že v systému ISPOP nejsou k dispozici vybrané formuláře pro roční hlášení v agendě odpady (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV a F_ODP_PROD_EL) a roční zprávy (F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_PNEU) za ohlašovací rok 2021. Do ISPOP budou nasazeny koncem ledna/na začátku února 2022. Důvodem prodlevy v nasazení je nedávná změna Registru zařízení, obchodníků a spisů spojená s přijetím nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.), na kterou je třeba funkcionality a kontroly ve formulářích upravit.

Hlášení není možné zaslat ani datovou schránkou, je nutné vyčkat do nasazení kontrol!

O dalších změnách Vás budeme informovat.