485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

5.1.2022
Od 5.1.2022 ohlašování do SEPNO opět funguje. Zbývají tak už pouze dva dny na doplnění realizovaných přeprav.

Vzhledem k velkému množství dotazů a s odkazem na stránku s přehledem odstávek v IS SEPNO https://www.sepno.cz/app/PreruseniProvozu Vás informujeme, že k dohlášení přeprav, které nemohly být zadány do tohoto systému z důvodu přerušení jeho provozu, je termín do 7.1.2022 (včetně).

Podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. § 79 odst. 3 totiž platí, že v případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesilatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.