485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

8.12.2021
Nedostupnost systému ISPOP v termínu od 15.12.2021 do začátku roku 2022

Vzhledem k plánovanému uvedení do provozu nových systémů ISPOP, CRŽP a EnviIAM pro ohlašování v roce 2022 informujeme uživatele, že v době od 15.12.2021 do začátku roku 2022 (předpoklad 3.1.2022) nebude možné plnit ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP ani prostřednictvím napojených systémů SEPNO, HNVO, ISOH a IPO.

Poslední termín dostupnosti systému ISPOP bude úterý 14.12.2021, od středy 15.12. nebude systém ISPOP dostupný a nebude ani poskytovat služby napojeným systémům tzn. do systémů SEPNO, HNVO, ISOH (Registr zařízení) a IPO se nebude možné přihlásit!

Ohlašování v roce 2022 již bude realizováno přes nové systémy ISPOP a CRŽP (Centrální registr životního prostředí).

Hlavním cílem nových systémů jsou strukturální změny a technologická obnova ISPOP a zohlednění nových požadavků eGovernmentu, legislativních povinností, GDPR, kyberbezpečnosti atd. Systémy ISPOP a CRŽP jsou projekty Ministerstva životního prostředí ČR a jsou financovány z evropských fondů.  Česká informační agentura životního prostředí bude po předání systémů provozovatelem ISPOP a CRŽP.

Nový systém ISPOP bude nadále dostupný na adrese www.ispop.cz a bude zajišťovat pouze příjem a zpracování hlášení. Pro splnění ohlašovací povinnosti bude poskytovat jako nástroj HTML formuláře, které budou dostupné on-line (nikoliv již PDF formuláře). Do systému budou migrována hlášení za rok 2018 a novější. Starší hlášení již nebudou ohlašovatelům dostupná.

Nový systém CRŽP bude zajišťovat funkcionalitu registru ISPOP, tzn. registraci a správu subjektu, uživatelů, provozoven IRZ, OVZ a evidenci MUV, včetně Registru OZO. Do systému budou migrována všechna data z registru ISPOP. 

Doporučujeme provést kontrolu a aktualizaci uživatelských účtů a kontaktních údajů (e-mail, telefon), aby bylo možné nadále uživatelské účty využít.

Zdroj informace:www.ispop.cz