485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

KONFERENCE: Odpadové hospodářství měst a obcí v praxi

12.12.2022
Záznam přednášek na témata digitalizace, automatizace a elektronizace v odpadovém hospodářství

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2022 jsme se zúčastnili konference Odpadové hospodářství měst a obcí v praxi, na které jsme prezentovali naše řešení digitalizace a automatizace na sběrných dvorech a dále jsme představili nástroje sloužící k elektronizaci v odpadovém hospodářství pro oprávněné osoby k nakládání s odpady.

 

Digitalizace a automatizace na sběrných dvorech

Automatizované moderní sběrné dvory již nejsou hudbou budoucnosti. Náš kolega Miroslav Jakuš představil řešení, které jsme uvedli do provozu na sběrném dvoře v Ústí nad Orlicí (provozovaném společností TEPVOS, s.r.o.).
O své zkušenosti, s námi dodaným řešením, se podělil také Ing. Václav Knejp – jednatel společnosti TEPVOS, s.r.o.

 

 

Nástroje pro oprávněné osoby k nakládání s odpady

Kolegové Miroslav Jakuš a Pavel Koňa prezentovali naše řešení pro elektronizaci v odpadovém hospodářství.
Informační systém ENVITA, komplexní řešení pro svoz odpadů a také naši vizi optimálního procesu individuálních svozů odpadů, která vyplývá z námi provedených studií proveditelnosti využití informačních systémů pro podporu provozních a legislativních evidencí. Tyto studie jsme realizovali u vícero společností v ČR a SR, oprávněných osob pro nakládání s odpady, ale i u původců odpadů. Pokud budete chtít studii realizovat i u Vás, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

Zkušenosti se zavedením D2D systému v SOMPO

Mgr. Jan Brožek, starosta města Černovice a předseda Dobrovolného svazku obcí SOMPO, se podělil o zkušenosti se zavedením door-to-door systému společně s naším komplexním řešením svozu odpadů ve společnosti SOMPO, a.s.
Pro více informací si přečtěte případovou studii.

 

 

Zkušenosti z obce Trojanovice

Mgr. Jiří Novotný, který je již 16 let starostou obce Trojanovice, představil fungování odpadového hospodářství ve své obci a vizi toho, kam po zkušenostech i za pomoci INISOFT s.r.o. míří.
Pro obec Trojanovice jsme za tímto účelem vypracovali studii proveditelnosti zavedení informačního systému ENVITA.