485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Konec platnosti starých povolení se blíží

3.1.2023
Pomůžeme Vám s novým provozním řádem

 

Je tu rok 2023 a s ním se přiblížil i konec souhlasů a dalších povolení pro zařízení k nakládání s odpady vydaných podle starého zákona č. 185/2001 Sb.

 

Nový provozní řád s žádostí o vydání povolení

Pokud provozujete zařízení - stacionární nebo mobilní - kde provádíte úpravu, využívání nebo odstraňování odpadů, musíte zpracovat nový provozní řád a požádat příslušný krajský úřad o vydání povolení podle zákona č. 541/2020 Sb.
a to nejpozději do konce roku.

  • Provozovatelé stacionárního zařízení podají žádost krajskému úřadu příslušnému podle umístění zařízení, provozovateli mobilního zařízení vydá povolení krajský úřad dle jeho sídla.
  • Doporučený termín pro podání žádosti je nejpozději 30. červen 2023 → to proto, abyste si pojistili plynulé pokračování provozu po 1. 1. 2024, pokud by krajský úřad nestihl vaše řízení do konce roku dokončit.

 

Nejvyšší čas požádat příslušný krajský úřad o nové povolení

Zdánlivě je tedy času dost, ale pamatujte na to, že úřady Vaše zařízení důkladně prověří, a to včetně souladu s územním plánem, stavebním zákonem apod. A pokud navíc ve svém zařízení k využívání odpadů chcete vyrábět z odpadů výrobky, tedy provádět tzv. ukončení odpadového režimu, budete nově v některých případech potřebovat krajskému úřadu doložit i vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu k této činnosti.

 

 

Využijte naši pomoc

Pokud nemáte čas zabývat se zpracováním žádostí a nových provozních řádů, nabízíme Vám pomoc našich odborníků, kteří pro vás umí vyhotovit dokumenty nových provozních řádů a  provést Vás záludnostmi celého schvalovacího procesu.

 

 

 

 

A pomoci Vám můžeme v celé řadě souvisejících problematik na některém z našich školení a seminářů.

Jsme tu i pro Vás, a tak neváhejte a kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky +420 485 102 698.