485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

15.12.2021
Tisková zpráva MŽP = důležité pro případ nedostupnosti ISPOP pro ohlašování

Včera 14.12.2021 vydalo MŽP tiskovou zprávu o novém systému ISPOP2 viz zde: https://www.mzp.cz/cz/news_20211214-MZP-prechazi-na-novy-system-pro-plneni-ohlasovacich-povinnosti. Dnes je již původní ISPOP nedostupný. MŽP ve své zprávě připouští technické problémy nového systému ISPOP2 ... V období od zahájení provozu nových systémů počátkem roku 2022 po dobu ověřovacího provozu může docházet k výpadkům či omezení při plnění uložených povinností ze strany povinných subjektů v důsledku technických problémů na straně správce a provozovatele.Technické problémy systému, respektive především vynaložení a doložení vynaložení veškerého úsilí ohlásit zákonem požadované informace do systému, mohou s ohledem na individuální okolnosti případu představovat tzv. liberační důvod podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (zproštění právnické i fyzické osoby podnikající odpovědnosti za přestupek).

MŽP tak ohlašovatelům předkládá tento návod resp. doporučení:

V případě, že nastanou v průběhu ledna 2022 problémy s ohlašováním v důsledku výpadků systému, tak MŽP ohlašovatelům doporučuje:

  • pořídit printscreen/fotografii obrazovky nebo video obrazovky, ze kterých je zřejmé, že systém obsahuje chybu, která znemožňuje plnění uložené povinnosti
  • uchovat doložitelnou komunikaci s technickou podporou dotčených systémů
  • stáhnout/uchovat si potvrzení o nedostupnosti/chybě na straně správce nebo provozovatele systémů (v případě nedostupnosti systému provozovatel systému zpětně vydává na webových stránkách potvrzení o výpadku)
  • archivovat komunikaci s příslušným úřadem, vůči kterému je činěno podání

Dění kolem nového systému ISPOP2 intenzivně sledujeme a všechny uživatele našich programů EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 budeme obratem informovat. Ohlašování potvrzení o převzetí vozidel s ukončenou životností do MA ISOH omezeno není a je aktuálně plně funkční.