485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

21.1.2021
Plná moc v ISPOP se mění z důvodu platnosti nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Na základě přijetí nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, najdete v ISPOP vzor nové Plné moci pro zastupování při elektronickém ohlašování v tomto systému. Nový vzor můžete stáhnout i pomocí tohoto odkazu: Plná moc.

V této souvislosti budou žádosti o zmocnění pro agendu odpadů s přílohou plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ze strany operátora ISPOP ZAMÍTÁNY.

Zároveň provozovatelé ISPOP upozorňují zmocněnce, kteří vykonávají historicky činnost na základě plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, na nutnost doložení plné moci udělené pro agendu odpadů výhradně dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v průběhu roku 2021.

Zdroj: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/aktuality-2021.html

Poznámka:

Znamená to tedy, že existující plné moci nahrané v ISPOP zůstávají v platnosti, ale v průběhu roku 2021 je bude potřeba v systému ISPOP nahradit za nové.