485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

15.10.2021
Zmocnění, plná moc, zastupování ohlašovatelů

Rádi bychom Vás upozornili, že

  • pokud zastupujete své klienty při ohlašování do ISPOP na základě plné moci a nebo se necháváte zastupovat, je nezbytné v souvislosti s přijetím nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, doložit novou plnou moc do ISPOP pro příslušnou agendu dle nových zákonů,
  • od ledna 2022 bude ze strany operátorů systému ISPOP / SEPNO probíhat ověřování stávajících evidovaných plných mocí pro agendu odpadů. Plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, mohou být ze strany operátora ISPOP bez dalšího upozornění zneplatněny,
  • jestliže stále vykonáváte ohlašování na základě plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, pak podaná hlášení systémem automaticky přijatá od doby účinnosti nového zákona na základě plné moci odkazující na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, mohou být ze strany příslušného úřadu či následně ze strany odborného orgánu, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí, považována za nevalidní.

Zdroj: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/aktuality-2021.html  (PDF soubor s informacemi)

Doporučujeme Vám tedy, abyste si v případě zastupování nebo jako zmocněnci v ISPOP aktualizovali plné moci co nejdříve.

Vzhledem k tomu, že v příštím roce bude zpřísněn způsob přihlašování do systému ISPOP prostřednictvím dvoufaktorového ověřování (podobnost např. s přihlašováním do internetového bankovnictví, kde se musí přihlášení potvrdit přes SMS), nebude již prakticky možné využívat přihlašovací údaje poskytnuté namísto plné moci. Tato možnost sice nebyla nikdy ze strany provozovatelů ISPOP podporována a byla považována za bezpečnostní incident, ale v praxi se dle našich informací často používala.