18.12.2015
Vydali jsme novou verzi programu RES Plus 1.5.7 s databází RES označenou 11/2015.

Aktualizaci RES Plus verze 1.5.7 a databáze můžete stáhnout zde.

Pro stažení nové verze musíte mít provedenu a zaplacenu pravidelnou celoroční objednávku k programu RES Plus.

Pro tvorbu hlášení o nakládání s odpady vyčkejte na aktualizaci RES 12/2015, která by měla být k dispozici zhruba 20.ledna 2016.

 

Upozornění:

V souvislosti s naplňováním zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech došlo k významným změnám ve struktuře a obsahu zdrojové databáze RES poskytovanéČeským statistickým úřadem. Pro naprostou většinu subjektů znamenají tyto změny upřesnění informací, tedy zkvalitnění poskytovaných dat. Bohužel u cca 3-4 % záznamů z celkového počtu došlo naopak ke zhoršení kvality, kdy je adresa sídla poskytována v nestandardním nebo neúplném formátu, který přes veškerou snahu nelze plnohodnotně zpracovat. Dle informací ČSÚ se na odstranění těchto problémů průběžně pracuje a v dalších aktualizacích by mělo být jejich množství postupně minimalizováno.