SVOZ Odpadů

Produkt SVOZ Odpadů je řešení založené na propojení programu SKLAD Odpadů a systémů SMOK a SEPAN od společnosti ELTE GPS. Pro realizaci svozu odpadů jsou velmi důležité kompatibilní technologie (ČIPY, GPS, SENZORY, VÁHY, SOFTWARE). Náš SVOZ Odpadů je dostupným komplexním nástrojem, který v sobě zahrnuje dodání všech potřebných technologií i softwarových systémů.

  

Prezentace systému v praxi

Jak toto řešení funguje?

Primárním systémem pro plánování a realizaci svozu je on-line aplikace SEPAN, do které se založí jednotlivé vozy, zákazníci, nádoby atp. Dalším krokem je založení stanovišť, která poté vidíte na mapě.

 

Pro snadnou práci při pasportizaci nádob slouží aplikace SMOK iPGO, která se instaluje do mobilních telefonů s OS Android, nebo terminál s multifunkční ruční čtečkou RFID čipů, QR nebo čárových kódů. Mobilní aplikace i terminál automaticky zaznamenávají GPS souřadnice umístění nádoby, její identifikaci pomocí RFID čipu, QR nebo čárového kódu a propojení se zákazníkem (občanem, firmou).

   

Po nahrání dat do SEPAN lze údaje doplnit o typ nádoby, druh odpadu, zákazníka atp. Následně lze ze založených údajů vytvářet svozové plány, které je možné přenést on-line přímo do palubní jednotky řidiče vozidla. Ten tak může snadno svoz realizovat pomocí navigace a znázorněných stanovišť přímo v mapě a zaznamenávat výjimky na trase.

 

Identifikace svážených nádob poté probíhá zcela automaticky, díky sestavě RFID antén instalovaných přímo na svozovém vozidlu, bez nutnosti zásahu obsluhy vozidla.

Další důležitou vlastností systému je akustické či vizuální hlídání posádky, aby neprováděla výsyp cizích či neoznačených popelnic. Při realizaci svozu lze automaticky zaznamenávat fotky, hmotnost každého výsypu atp.

 

Po provedení svozu se všechna data přenesou on-line do SEPAN. Data se následně předávají do programu SKLAD Odpadů 8 pro vytvoření svozové příjemky a pro hromadnou fakturaci. Sesbíraná data rovněž mohou posloužit pro naplnění externích informačních systémů určených pro motivaci občanů k vyššímu třídění a snižování produkce komunálních odpadů. Celý proces může být zakončen přenesením dat do softwaru EVI 8, odkud se dá poté jednoduše odeslat roční hlášení pro MŽP do ISPOP.

Svozové vozidlo

Popis jednotlivých hardwarových komponent montovaných na vozidlo (klikněte na obrázek):

RFID čipy

Pro identifikaci kontejnerů se nejčastěji používají RFID čipy. V závislosti na technologii RFID, ale také na typu kontejnerů jsou používány různé typy transpondérů vzhledem k velikosti a tvaru, ale také pracovních frekvencí – LF, HF nebo UHF. RFID čipy umožňují snadnou identifikaci popelnic a kontejnerů. Díky nim lze sledovat celkovou kapacitu nádob, četnost výsypů a rozmístění. V kombinaci s dalšími prvky systému identifikace a námi vytvářeného software lze zajistit snadnou kontrolu a přesnou evidenci svezených odpadů.

              

Popis jednotlivých součástí od ELTE GPS

ET GPS

Systém lokalizace

 
ET Fuel
Systém kontroly paliva
ET Auto RFID
Systém automatické identifikace RFID
ET Manual RFID
Systém manuální identifikace RFID
ET Barcode
Systém identifikace pomocí čarových kódů
ET Mark
Systém inventarizace popelnic
ET Bins
Systém monitorování naplněnosti popelnic
ET Container
Systém lokalizace kontejnerů
ET Dynamic
Systém dynamického vážení komunálního odpadu
ET Static
Systém statického vážení komunálního odpadu
ET Connect
Systém komunikace s řidičem
ET Plan
Systém plánování tras a harmonogramů
ET Control
Systém realizace a kontroly tras a harmonogramů
ET Optimal
Systém optimalizace svozových tras
ET Integrator
Systém integrace
ET Pics
Systém sekvenčních fotografií a videozáznamu
ET Roads
Systém letní a zimní údržby silnic
ET ID
Systém identifikace pracovníků
ET Register
Systém evidence vozidel a pracovníků
 ET Alco
Systém kontroly požití alkoholu
ET Fuel Tank

Systém distribuce paliva

 

Popis jednotlivých mobilních aplikací ELTE GPS

SMOK Mobile

SMOK Komunal

SMOK iPGO

 

Co Vám produkt SVOZ přinese?

 • Přehled o skutečném množství odpadu za jednotlivé subjekty
 • Číselník nádob a jejich přiřazení konkrétnímu občanovi nebo firmě
 • Efektivnější využití vozového parku a s tím spojené nižší náklady
 • Informace pro občany ohledně harmonogramu svozů a množství vyprodukovaného odpadu
 • Nástroj pro odhalení černých svozů
 • Možnost sběru dat pro potřeby motivačních systémů
 • a mnoho dalšího…

K produktu SVOZ zajišťujeme

 • Instalaci telemetrických zařízení na svozová vozidla
 • Odborné zaškolení v rámci celého komplexního svozového řešení
 • Technickou podporu pro hardware i softwary SEPAN a SKLAD Odpadů 8

 

Máte zájem o prezentaci nebo cenovou nabídku?

Vyplňte nám, prosím, níže uvedený formulář a my se Vám ozveme co nejdřvíe.

Základní modul SVOZ
 • evidence vzorových svozových tras – ke každé svozové trase možnost nastavit stanoviště (původce/plátce) a definovat počet a velikost přistavených nádob, příp. souvisejících služeb (k následné fakturaci)
 • tvorba/evidence svozových příjemek dle nadefinovaných svozových tras s možností evidence individuálních změn daného svozu oproti vzorové svozové trase
 • vytvoření svozové příjemky včetně adekvátního poměrového rozpočtu hmotnosti odpadu na jednotlivé původce (resp. nádoby) z celkové hmotnosti svozu
 • přehled uskutečněných svozů (globální / za vybranou trasu) s rozpisem dle jednotlivých plátců s možností tiskových výstupů

Autor modulu:

Modul PROPOJENÍ
 • integrace programu SEPAN do programu SKLAD Odpadů 8
 • automatický přenos údajů z realizace svozu
 • tvorba faktur a podkladů pro průběžnou evidenci
 • nastavení cen svozu a služeb
 • smlouvy
 • převod dat do programu EVI 8

Autor modulu:

Modul PLÁNOVÁNÍ TRAS A HARMONOGRAMŮ
 • plánování svozů odpadu vzhledem k zadané frekvenci, druhu odpadů a množství popelnic
 • možnost vytvářet dlouhodobé harmonogramy bez nutnosti každodenního plánování

Autor modulu:

Modul OPTIMALIZACE TRAS
 • optimální využití vozového parku
 • naplánování trasy jízdy podle nejkratší vzdálenosti nebo nejrychlejšího času
 • vypočítání trasy i vzhledem ke kapacitě (objem) nástaveb vozidel i popelnic, frekvenci jejich odvozů a lokalizaci

Autor modulu:

Modul VYHODNOCOVÁNÍ A KONROLA TRAS
 • stanoví dokonalé podmínky pro vyhodnocení kvality vykonaného sběru komunálního odpadu
 • možnost vytvoření zpráv a vyhledání informací o vykonaných a nevykonaných pracovních úkolech dle adresy, jízdy nebo data

Autor modulu:

Modul LOKALIZACE
 • monitorování lokalizace objektu, jeho rychlosti, směru pohybu a zároveň informace z čidel a interfejsů
 • data zapsaná v interním monitorování
 • tvoření záznamů (reportů) mimo jiné z tras přejezdů, z prostojů i ze snímačů a interfejsů (například ze snímače sběru a výsypu odpadků)

Autor modulu:

Modul AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE RFID
 • Identifikace popelnic (kontejnerů) pomocí odolných RFID čipů, QR  nebo čárových kódů a sestavy antén RFID a čteček RFID
 • možná instalace na všechny druhy nástaveb

Autor modulu:

Modul MANUÁLNÍ IDENTIFIKACE RFID
 • identifikace nádob na odpad pomocí odolných RFID čipů, QR  nebo čárových kódů a multifunkční manuální čtečky RFID, která je dodána včetně stojanu s bezdrátovým nabíjením
 • možnost použití na různých typech popelnic a kontejnerů

Autor modulu:

Modul DYNAMICKÉ VÁŽENÍ
 • komplexně zautomatizovaný systém dynamického vážení komunálního odpadu
 • vážení je vykonáno v čase vyprazdňování popelnic bez zastavení vysýpacího zařízení
 • vážení probíhá za pomoci váhového počítače, akcelerometru a sestavy tenzometrů

Autor modulu:

Modul STATICKÉ VÁŽENÍ
 • automatizovaný proces, který vyžaduje krátké pozastavení při vysýpání odpadu z popelnice nebo kontejneru do nástavby
 • možnost namontování na různé nástavby (i např. při bočním či čelním nakládání, za pomoci hydraulické ruky atd.)

Autor modulu:

Modul MONITOROVÁNÍ NAPLNĚNOSTI KONTEJNERŮ TYPU ZVON
 • měření aktuálního stavu naplněnosti pomocí nainstalovaného čidla
 • data o naplnění a lokalizaci popelnice jsou zasílány do systému SEPAN
 • automatické upozornění při přeplnění a nutnosti výsypu, ale také při dalších problémech (např. převrácení, požár uvnitř popelnice nebo jeho neautorizovaná manipulace)

Autor modulu:

Modul IDENTIFIKACE ZAMĚSTNANCE
 • identifikace řidiče pomocí RFID karty nebo čipu a čtečky zařízení
 • umožňuje získání informací o počtu ujetých kilometrů, rychlosti, spotřebě paliva, spouštění pump a práce s nástavbou ve služebních vozidlech za jednotlivé zaměstnance

Autor modulu:

Modul KOMUNIKACE S ŘIDIČEM
 • komunikaci s řidičem, navigaci GPS, diagnostiku jednotlivých zařízení systémů ELTE GPS namontovaných na popelářském vozu
 • zobrazování plánu trasy na základě jednotlivých bodů realizace
 • v případě nepředvídaných událostí může obsluha odeslat informace pomocí předdefinovaných nebo vlastních poznámek, ke kterým je možné přidat foto

Autor modulu:

Modul FOTO A VIDEOZÁZNAM
 • zdokumentování vykonávaných úkolů nebo nepředvídaných událostí ve formě fotek nebo videí
 • geodatování zaregistrovaných fotek a videí (pozice na mapě u pořízených záznamů)
 • možnost rychlého vyhledávání záznamu podle adresy nebo času

Autor modulu:

Modul KONTROLA PALIVA
 • široká škála měřících a signalizačních zařízení, která dovolují kontrolovat využívání paliva
 • sledování pomocí: interface CAN, sondy paliva a transporderového snímače otevření palivové nádrže se sítkem zabraňujícím odcizení paliva

Autor modulu:

Objednávka

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OZVĚTE SE MI

OBCHOD@INISOFT.CZ