Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadůve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese

Odpadové hospodářství obce z pohledu občana, samosprávy, oprávněné osoby, to vše ve světle stávající a nové legislativy. Získáte ucelené informace o povinnostech, ale i právech obce, resp. samosprávy. Krom jiného se také dozvíte, zda bude nový zákon o odpadech důvodem k obavám, co s jeho příchodem můžete očekávat a na co se můžete připravit již dnes

Seminář je akreditován pro úředníky samosprávných celků veřejné správy a samosprávy.

 

Termíny 16.4.2019 | 17.4.2019 | 16.5.2019 | 05.6.2019 | 06.6.2019 | 10.9.2019 | 11.9.2019 | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019
Lektor Petr Grusman, Ing. Jitka Lochovská
Místo Praha, Olomouc, Zlín, Pardubice, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Jihlava, Brno
Cena 1 990,00 Kč
Cena může být pro účastníka z řad úředníků státní správy a samosprávy osvobozena od DPH. Na objednávce tedy zatrhněte "Účtovat bez DPH", pokud pracujete ve státní správě či samosprávě. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201909

Téma:

Naučíme Vás i Vaše technické služby, jak správně evidovat odpady vzniklé občanům obce, jak evidovat odpady vzniklé při činnosti, např. při údržbě zeleně, úklidu černých skládek, úklidu veřejných prostranství apod.
Poradíme Vám, jak správně nastavit obecně závaznou vyhlášku obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami.
Přiblížíme Vám problematiku  biologicky rozložitelných odpadů, předcházení vzniku odpadu, rozdíl mezi komunitním kompostováním a kompostárnou.
Porovnáme povinnosti stávající legislativy s chystanými změnami v návaznosti na schválené směrnice Evropského parlamentu, tzv. balíček k oběhovému hospodářství, v souvislosti k nastaveným cílům odpadového hospodářství.   

Obsah:

 • Aktuální legislativa
 • Evropská legislativa OH
 • Připravovaná legislativa OH
 • Samospráva vs. státní správa
 • Oběhové hospodářství a cíle OH
 • Povinnosti původce/obce
 • Oprávnění obce
 • Evidence odpadů
 • IČZ a IČP
 • Registry v odpadovém hospodářství
 • Ohlašování odpadů
 • Ohlašování přepravy NO
 • Způsoby zpoplatnění komunálního odpadu
 • Kontroly v odpadovém hospodářství
 • Biologicky rozložitelný odpad
 • Nakládání s vybranými výrobky - elektrozařízení, autovraky, pneumatiky
 • Nakládání s vybranými odpady - stavební odpad, polystyren, zemina
 • Využití SW EVI 8
 • Nová odpadová legislativa  

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení v ceně školení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce.

 • Petr Grusman

  Člověk se musí učit celý život.

  Některé věci se dají snadno zjistit, některé obtížněji. Mou snahou je předat své zkušenosti každému tak,
  aby to pro něj bylo pochopitelné, přínosné a uplatnitelné v praxi.
   
  Těší mne, když se při školení rozpoutá řízená diskuze. Tato forma vzdělávání je pak
  z mého pohledu nejúčinnější a nejlépe odhalí souvislosti mezi legislativou a praxí.
 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

TermínMístoLektor
22.10.2019 od 9:00 Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14Petr Grusman, Ing. Jitka LochovskáObjednat
23.10.2019 od 9:00 EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, 586 01 JihlavaPetr Grusman, Ing. Jitka LochovskáObjednat