485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Nakládání s odpady z pohledu obce od 1. 1. 2025aneb jak správně zařazovat a evidovat odpady nejen ve vztahu k plnění cílů

Popis

Co všechno je součástí obecního systému? Zařazujete správně odpady od občanů? Víte, kdy je obec původcem? Jaké odpady lze započítat do cílů? Jak je to s uličními smetky a černými skládkami? Evidujete správně tzv. multikomoditní sběr odpadů? Evidujete správně odděleně soustřeďovaný textil? Informujete občany o obecním systému? Víte, že za r. 2025 se již bude podávat hlášení za obecní systém nakládání s odpady? Víte, že neovzorkovaný asfalt je odpad? Víte, jak nakládat správně se zeminou (odpad & materiál)?

Tento seminář je postaven tak, abyste se zorientovali jak v povinnostech obce jako původce odpadů vyprodukovaných vašimi občany, tak i v povinnostech původce odpadů vzniklých při činnosti obce.

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202425

Téma:

 • provedeme Vás napříč legislativou vztahující se k odpadovému hospodářství, nejenom ve vztahu občan - obec a obecní systémy, ale i z pohledu obce jako původce odpadu;
 • zaměříme se na možnosti zvýšení množství vytříděných komunálních odpadů a na vstupy a výstupy v odpadovém hospodářství obcí ovlivňující cíle a finanční toky;
 • poradíme Vám, na co nezapomenout při tvorbě obecně závazné vyhlášky obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami;
 • nezapomeneme zmínit podmínky týkající se soustřeďování tzv. multikomodity a její evidence;
 • poradíme Vám, jak správně zařazovat odpady produkované občany a na co myslet při zapojení podnikatelů do obecních systémů;
 • objasníme si, co znamená úprava objemného odpadu před uložením na skládku a jak může vytříděný objemný odpad ovlivnit cíle a náklady na OH;
 • dotkneme se zpětného odběru výrobků s ukončenou životností;
 • ukážeme si rozdíly v provozování sběrného dvora schváleného jako zařízení dle zákona o odpadech a sběrného dvora provozovaného jako sběrné místo;
 • vysvětlíme změny v komunitním kompostování a nové povinnosti při provozu komunitních kompostáren;
 • připravíme se na povinnost soustřeďovat informace potřebné pro podání hlášení za obecní systém;
 • vysvětlíme si rozdíly ve zpoplatnění občanů dle zákona o místních poplatcích;
 • zmíníme se i o nové legislativě, která ovlivňuje nakládání s odpady v obci, kterými jsou zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a zákon o jednotném environmentálním stanovisku.

Obsah:

 • aktuální legislativa OH & metodické pokyny MŽP
 • povinnosti původce/obce
 • multikomodita & zařazování odpadů
 • obecní systém OH & obecně závazná vyhláška 
 • oddělené soustřeďování komunálních odpadů, vč. třídění objemného odpadu
 • komunitní kompostování a nové povinnosti
 • školní sběr - obec & škola
 • oprávnění obce & zapojení živnostníků
 • evidence odpadů – kdy je obec původcem odpadů
 • rozdíly ve způsobu zpoplatnění komunálního odpadu
 • novinky v OH – vybrané plastové výrobky, jednotné environmentální stanovisko

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 13:00 s jednou přestávkou. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
10.10.2024 od 9:00 onlineIng. Jitka LochovskáObjednat