485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Zpravodaj nejen v legislativě životního prostředí

MěsícTéma
Leden 2021Školní sběr papíru, plastů a kovů v roce 2021
Listopad 2020Vedlejší produkt
Srpen 2020Poplatky za uložení odpadů na skládky od 1.1.2021
Červen 2020Nakládání se stavebními a demoličními odpady – plasty
Květen 2020Zákon o veřejném zdraví a jeho změny z pohledu podnikové ekologie
Nakládání se stavebními a demoličními odpady – recykláty
Nakládání se stavebními a demoličními odpady – výkopové zeminy
Obecní systém nakládání s odpady z pohledu nového zákona
Duben 2020Nabídka spolupráce při zabezpečení legislativní shody v oblastech ochrany životního prostředí, BOZP a ISO norem
Březen 2020Stavební a demoliční odpady s obsahem azbestu
Září 2019Jak nakládat s asfaltovými směsmi
Červenec 2019Regulované látky a skleníkové fluorované F-plyny
Leden 2019Chemické látky v podnikové ekologii
Prosinec 2018Doplnění informací k článku Novela zákona o vodách a platba záloh od ledna 2019
Listopad 2018Novela zákona o vodách a platba záloh od ledna 2019
Září 2018Odpady ze zdravotnictví a nakládání s nimi
Srpen 2018Oleje a jejich evidence ve vazbě na spotřební daň
Červen 2018Lze považovat recyklační dvůr stavebních odpadů za vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší?
Květen 2018Chemické látky, BOZP a ADR
Duben 2018Víte, jaký je rozdíl mezi elektrozařízením a elektroodpadem?
Únor 2018Nakládání s pneumatikami na skládkách
Leden 20182018 dotazů na SEPNO
Prosinec 2017Dohoda ADR
Listopad 2017Autovraky, vrakoviště a evidence odpadů
Říjen 2017Chemické látky a směsi
Září 2017Nakládání se stavebním polystyrenem
Srpen 2017Výstavba nového zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a koordinované závazné stanovisko
Červenec 2017Základní popis a písemné informace o odpadu
Červen 2017Zpětný odběr pneumatik – proč to jinde jde?
Květen 2017Vzdělávejte se s námi
Duben 2017Co musí firmy udělat pro splnění svých povinností vůči zákonu č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií
Duben 2017Jak je to s použitými a prošlými léčivy v evidenci odpadů?
Březen 2017Souhrnná provozní evidence v ovzduší
Únor 2017Přeprava nebezpečných odpadů v roce 2017
Leden 2017Katalog odpadů a nová kategorie N/O
Prosinec 2016Data o odpadech – kde je pravda ?
Listopad 2016Domovní ČOV a jejich vypouštění do vsaku či do podzemí
Říjen 2016Průběžná evidence odpadů u obcí a měst
 Září 2016Značení odpadů a značení nebezpečných vlastností odpadů
Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO), štítky NO