485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

MěsícTéma
Březen 2021SOFTWARE pro SKLÁDKY a SVOZ
Srpen 2019Jak nakládat s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení?
Duben 2019Stacionární zařízení a průběžná evidence odpadů
Březen 2019Praktické otázky a odpovědi k průběžné evidenci odpadů obcí a měst
Únor 2019Původci a průběžná evidence odpadů
Leden 2019Evidence a ohlašování v praxi – jak zvolit vhodný nástroj
Září 2018Eviduj obaly, eviduj obaly nebo se z toho zblázníš.
Srpen 2018Jak na evidenci elektrických a elektronických zařízení po 15. srpnu 2018?
Červenec 2018SEPNO a mobilní sběr odpadů
Červen 2018Nastavení notifikací v SEPNO
Květen 2018Převzetí neúplného autovraku
Březen 2018Nebojte se SEPNA
Únor 2018Co je nutné vědět při nakládání a ohlašování kalů z ČOV
Listopad 2017Povinnosti obce nejenom ve vztahu k průběžné evidenci odpadů
Říjen 2017Předání odpadů oprávněným osobám a tzv. SUBDODÁVKY
Září 2017Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum
Červenec 2017Zákon o obalech a jeho úskalí
Červen 2017Průběžná evidence odpadů a dlouhodobě probíhající procesy
Květen 2017Živelné pohromy, černé skládky a průběžná evidence odpadů
Duben 2017Četnost v evidenci odpadů, obalů a v ovzduší
Březen 2017Na co v březnu nezapomenout – ohlašovací povinnosti agendy odpadů, ovzduší a IRZ
Únor 2017Roční hlášení o odpadech a obalech v roce 2017
Leden 2017ISPOP – ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016 – na co si dát pozor?
Prosinec 2016Konec roku se blíží. Jak jste připraveni na blížící se ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016 do ISPOP?
Listopad 2016Používání IČP a IČZ pro řádné vedení průběžné evidence odpadů
Říjen 2016ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství
 Září 2016Systém evidence při přepravě nebezpečných odpadů
Vedení průběžné evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady
Ohlašování provozu zařízení