485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

SKLAD Odpadů 8 vyvíjíme již přes 17 let

     Náš produkt SKLAD Odpadů 8  vznikl v roce 2002. Jeho předchůdcem byl program ESO, který byl vytvořen v 90. letech minulého století v softwarovém středisku společnosti INGEO. Tato společnost se zabývala geologickou činností, projektováním skládek, provozováním skládek a komunálních služeb pro zajištění svozu odpadů, překladišť a dalších zařízení pro nakládání s odpady. Právě pro potřeby zajištění provozu skládky, evidenci přijatého odpadu včetně výpočtu všech poplatků a cen si INGEO vyrobilo specializovaný software ESO (Ekologická Skládka Odpadů).

                Na konci roku 1999 se začal ještě ve společnosti INGEO analyzovat nový software SKLAD pro operační systém MS-DOS v prostředí PC FAND, který by nahradil dosluhující ESO, ale byl by použitelný na další typy zařízení. Analýza probíhala až do konce roku 2000 a to už ve společnosti INISOFT s.r.o., která vznikla transformací softwarového střediska společnosti INGEO. Z důvodu plánované legislativní změny zákona o odpadech a rovněž z důvodu snahy využívat v té době již modernější technologie byla nakonec tato analýza prakticky opuštěna a během relativně krátké doby vzniklo jádro a základ pro nový software SKLAD Odpadů 8.

     Program SKLAD Odpadů 8 tak vznikl rovnou jako 32 bitová aplikace pro operační systém Windows s využitím SQL databáze FireBird. Zároveň ihned od svého počátku sdílel společnou databázi s programem EVI 8, což představovalo mnoho výhod. Jednotné číselníky, jeden adresář subjektů, kontaktů atp.

     Na konci roku 2002 byla vydána první beta verze programu SKLAD Odpadů 8 pro několik zákazníků provozujících skládky. Dalšího půl roku se program ladil a upravoval tak, aby v druhé polovině roku 2003 vznikla již plnohodnotná verze, se kterou jsme vstoupili na trh. Vzrůstajícím počtem zákazníků stoupal i počet nových požadavků na funkce, úpravy a moduly. Mnohdy bylo zcela zásadní, že některé požadavky šly takříkajíc proti sobě. Důvodem bylo to, že SKLAD Odpadů 8 je provozní systém reflektující nastavené procesy ve firmě, nikoliv evidenční software zajišťující legislativní potřebu. Často jsme tak zdolávali opravdu těžké překážky. Postupem času ale z programu vznikl provozní systém, který již uměl reagovat na téměř všechny potřeby svých uživatelů. A pokud některé věci řešit neuměl, naučili jsme se je do programu implementovat jako zakázkové úpravy.

     V dalších letech jsme SKLAD Odpadů 8 naučili komunikovat prakticky se všemi typy vážních systémů, účetních programů, ovládat semafory, komunikovat s jinými informačními systémy a řešit problematiku svozu odpadů. Zároveň jsme pokryli potřeby výkupen druhotných surovin, kde jsme řešili různé metody výpočtu cen, kalkulace, předruhování materiálů atp. a následně i potřeby mobilních zařízení pro nakládání s odpady.

     Vážíme si toho, že dnes využívá program SKLAD Odpadů 8 přes 600 firem. Podívejte se nížena to, jak program kdysi vypadal a jak vypadal jeho předchůdce.

     Aktuálně analyzujeme a vyvíjíme nástupce programu SKLAD Odpadů 8. Vytváříme ho v prostředí .NET a pro databázi MS SQL. Rádi bychom tuto verzi připravili do konce roku 2018.

Všem přejeme hodně úspěchů a pohodlné ovládání programu SKLAD Odpadů 8.

Informace o aktuální verzi programu SKLAD Odpadů 8.