485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nový metodický návod odboru cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP pro evidenci u multikomoditního soustřeďování odpadů v obci

31.10.2023
MŽP dne 27. 10. 2023 vydalo metodický návod s účinností od 30. 10. 2023

METODICKÝ NÁVOD odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění evidenčních a ohlašovacích povinností v případě multikomoditního soustřeďování odpadů v rámci obecního systému podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Metodický návod pro evidenci u multikomoditního soustřeďování odpadů v obci („multikomoditní sběr“)

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP vydává metodický návod k zajištění jednotného vedení průběžné evidence odpadů a plnění ohlašovacích povinností v případě multikomoditního soustřeďování odpadů v rámci obecního systému („multikomoditní sběr“) a příjmu multikomodity na třídící / dotřiďovací linku.

Kompletní znění metodického návodu naleznete zde

 

 

 

Vzdělávejte se s námi:

iKurz: Jak provozovat sběrný dvůr a nebýt v rozporu s legislativou
PŘIHLÁSIT SE

 

 

 

Zdroj: MŽP

Sdílejte tento článek: