EVI 8 je na trhu více než 17 let

     Náš produkt EVI  vznikl v roce 1992 ve společnosti INGEO, která se zabývala geologickou činností, projektováním skládek, provozováním komunálních služeb pro zajištění svozu odpadů, překladišť a dalších zařízení pro nakládání s odpady. Pro zajištění přehledné evidence odpadů v té době neexistoval žádný software. Všechny údaje o odpadech se zaznamenávaly v listinné podobě, nebo v lepším případě v tabulkových procesorech. Z tohoto důvodu se pracovníci této společnosti rozhodli, že si vytvoří vlastní počítačový program pro pokrytí svých potřeb. A pojmenovali ho EVI.

     První verze vznikla jako 16 bitová aplikace pro operační systém MS-DOS naprogramovaná v prostředí PC FAND. Obsahovala katalog odpadů, všechny potřebné číselníky a umožňovala průběžnou evidenci se všemi náležitostmi podle zákona 238/1991 Sb. a k němu souvisejících prováděcích vyhlášek. Záhy se ukázalo, že je o EVI zájem i u jiných společností a po několika letech se proto začal prodávat jako komerční softwarový produkt. V roce 1995 získal čestné uznání od Českého ekologického ústavu a v roce 1998 jej už používaly stovky firem a téměř všechny okresní úřady. To už byl ale program EVI upraven podle požadavků zákona 125/1997 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek.

     V roce 1998 začal vývoj programu EVI pro operační systém Windows95 a to jako 32 bitová aplikace naprogramovaná v prostředí DELPHI s využitím databáze PARADOX od firmy BORLAND. Vývojová verze EVI pro toto tehdy nové prostředí nesla označení EVI 6. Prakticky až do konce roku 2001 byla na trh dodávaná verze jak pro prostředí MS DOS tak pro Windows 95/98/NT.

     Když v roce 2001 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., který platí dodnes, bylo softwarové středisko společnosti INGEO přetransformováno již téměř rok do nové společnosti INISOFT s.r.o. Stejní lidé se tak v nové společnosti podíleli na vývoji další verze programu EVI. Vývojové prostředí zůstalo stejné, ale změnil se databázový systém a to na SQL databázi FIREBIRD.

     Od roku 2002 byl zahájen prodej nového programu EVI 8. Postupem času byl upravován podle legislativních a uživatelských požadavků tak, aby zvládnul vše potřebné, usnadňoval práci a využil v maximální možné míře jednou zadaný údaj ve všech zákonem stanovených výstupech. Do programu byly implementovány postupně specializované moduly jako např. Autovraky, Výkazy EKO-KOM, Zpětný odběr, POH, Hromadné operace atp.

     Vážíme si toho, že dnes využívá program EVI 8 přes 4.000 firem. Podívejte se níže na to, jak program EVI kdysi vypadal.

     Aktuálně pracujeme na nové verzi programu EVI. Vytváříme jí v prostředí. NET a pro databázi MS SQL. Rádi bychom, aby tato verze byla k dispozici s nabytím účinnosti připravovaného nového zákona o odpadech.

     Všem přejeme hodně úspěchů a pohodlné ovládání programu EVI.

Informace o aktuální verzi programu EVI 8.