Websouhlasy – Krajský registr zařízení

Krajský registr zařízení (WebSouhlasy) je webová aplikace od společnosti INISOFT pro krajské úřady. Obsahuje on-line přehled firem, které mají platný souhlas k provozování zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů. Přehled obsahuje kromě dalších údajů i Identifikační číslo zařízení (IČZ). Celostátní Registr zařízení je umístěn v aplikaci ISOH. Údaje do Registru zařízení vkládají a aktualizují příslušné krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě povinností uložených zákonem o odpadech a to s účinností od 1. ledna 2016.


Celostátní registr zařízení


Aplikace Krajský registr zařízení se seznamy oprávněných osob v jednotlivých krajích:

Moravskoslezský registr zařízení


Pardubický registr zařízení


Plzeňský registr zařízení


Registr zařízení kraje Vysočina


Registr Magistrátu hl. města Prahy