485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Roční cena servisní podpory k softwarovému produktu

SKLAD Odpadů 8

Níže uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH. Pro zjištění výsledné ceny podpory je nutné sečíst ceny všech zakoupených základních a volitelných modulů. Rozhodující je také počet evidencí, provozů resp. zařízení. V případě více licencí jednoho programu je cena tvořena s použitím multilicenčních slev.

 

SKLAD Odpadů 8
Základní modul pro 1 zařízení2 400 Kč
Základní modul pro 2 zařízení3 900 Kč
Základní modul pro 3 zařízení5 400 Kč
Základní modul pro 4 zařízení6 450 Kč
Základní modul pro 5 zařízení7 500 Kč
Základní modul pro 6 zařízení8 400 Kč
Základní modul pro 7 zařízení9 150 Kč
Základní modul pro 8 zařízení9 750 Kč
Základní modul pro 9 zařízení10 200 Kč
Základní modul pro 10 zařízení10 500 Kč
Celková cena roční servisní podpory k programu SKLAD Odpadů 8 je závislá na konkrétní konfiguraci volitelných modulů, počtu licencí a počtu zařízení.