Individuální pomoc

Tuto službu mohou využít všichni naši uživatelé. Jedná se o návštěvu našich pracovníků přímo ve Vašem provozu. Můžeme pomoci například s instalací software, kontrolou dat, zaškolením obsluhy (pro jednotlivce nebo skupiny). Další nabízenou službou je odborná pomoc při vytváření optimální metodiky práce a nastavených procesů. Ode dne doručení objednávky jsme schopni ve většině případů realizovat tuto službu v sídle nebo provozovně Vaší společnosti do tří pracovních dnů (v závislosti na vytíženosti našich pracovníků).

Cena služby

Typ službyStandardní cena
Cestovné (za 1 km)12,-- Kč
Práce – běžný servis (za 1 hod)1.250,-- Kč
Práce – specializovaný servis (za 1 hod)1.500,-- Kč
Práce – programování (za 1 hod)1.750,-- Kč
On-line podpora (za 0,5 hod)650,-- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pokud s námi máte uzavřenou servisní smlouvu, platí pro Vás zvýhodněné smluvně dohodnuté ceny.

Vysvětlivky: