485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

SEPNO – Ohlašování přepravy NO

  

  Na této stránce najdete několik důležitých informací k elektronickému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

 

Legislativní rámec

Evidence přepravy nebezpečných odpadů

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Systém SEPNO