485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

RES – databáze ekonomických subjektů, provozoven, zařízení

RES PLUS

optimální řešení pro rychlé zadávání sídel, provozoven
IČP a zařízení oprávněných osob s IČZ

   

► Měsíční aktualizace záznamů v databázi

Údaje z Českého statistického úřadu = 5 mil. sídel subjektů

Seznam zařízení a provozoven s IČZ / IČP (640 tis. záznamů) a dalšími podrobnostmi (povolené odpady, činností aj.)

Možnost automatického zjišťování IČZ / IČP k subjektům podle adresy

Kontrola s nabídkou individuální opravy subjektů ve speciálně upraveném editoru

► Přímé propojení s programy EVI 8, SKLAD Odpadů 8 a OBAL 8
 

Cena již od 3 490 Kč.