485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Všechny licence INISOFTware poskytujeme našim uživatelům v souladu s ustanovením § 46 a násl. Autorského zákona, za podmínek stanovených v licenční smlouvě jako nevýhradní, s územním rozsahem omezeným na území České republiky a s časovým rozsahem omezeným na dobu trvání autorských práv.

Uživatel má možnost veškerá svoje práva v rámci licenční smlouvy trvale převést na jiného majitele, který je ovládající nebo ovládanou osobou/obchodní společností původního majitele. Dále se možnost tohoto převodu licence vztahuje na společnosti, které prošly transformací nebo fúzí. Převod lze realizovat pouze na základě vyplnění a zaslání žádosti o převod licence, kde obě strany (původní i nový nabyvatel licence) svým podpisem stvrzují souhlas s tímto převodem.

 

Formulář se žádostí můžete stáhnout zde.

Za převod této licence si vyhrazujeme právo účtovat manipulační poplatek původnímu nebo novému majitel - dle domluvy.

Manipulační poplatek - převod licence:50% ceny servisní smlouvy, min. 2000,- Kč (bez DPH).

Po provedení převodu licence se původní majitel zavazuje ze svých počítačů zcela odstranit všechny nainstalované produkty dle rozsahu převedené licence.