Všechny licence INISOFTware poskytujeme našim uživatelům v souladu s ustanovením § 46 a násl. Autorského zákona, za podmínek stanovených v licenční smlouvě jako nevýhradní, s územním rozsahem omezeným na území České republiky a s časovým rozsahem omezeným na dobu trvání autorských práv.

Uživatel má možnost veškerá svoje práva v rámci licenční smlouvy trvale převést na jiného majitele, který je ovládající nebo ovládanou osobou/obchodní společností původního majitele. Dále se možnost tohoto převodu licence vztahuje na společnosti, které prošly transformací nebo fúzí. Převod lze realizovat pouze na základě vyplnění a zaslání žádosti o převod licence, kde obě strany (původní i nový nabyvatel licence) svým podpisem stvrzují souhlas s tímto převodem.

 

Formulář se žádostí můžete stáhnout zde.

Za převod této licence si vyhrazujeme právo účtovat manipulační poplatek původnímu nebo novému majitel - dle domluvy.

Manipulační poplatek - převod licence: 1.000 Kč.

Po provedení převodu licence se původní majitel zavazuje ze svých počítačů zcela odstranit všechny nainstalované produkty dle rozsahu převedené licence.

London

London is the capital city of England.

Paris

Paris is the capital of France.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.

Praha

Praha is the capital of CZ.