485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Značení odpadů a značení nebezpečných vlastností odpadů

Požadavky na značení nebezpečných odpadů a nebezpečných vlastností odpadů (dle ust. § 5 a 7) odkazují na novou přílohu č. 29 prováděcí vyhlášky č. 83/2016 Sb. (platnost od 1. 6. 2016).

Základní požadavky na značení odpadů a nebezpečných vlastností odpadu jsou následující:

Prostředky a místa pro soustřeďování NO jsou značeny písemně názvem odpadu, katalogovým číslem, kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „Nebezpečný odpad“ a výstražným symbolem dle přímo použitelného předpisu EU (směrnice o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí),

  1. v případě, že odpad vykazuje více nebezpečných vlastností, jsou, jednotlivě značeny všechny nebezpečné vlastnosti,
  2. jsou stanoveny nejmenší možné rozměry štítků a výstražných symbolů podle velikosti značené nádoby,
  3. grafické symboly musí být s černým znakem na bílém podkladu a s červeným rámečkem.

Na označení není nově nutné uvádět jméno osoby odpovídající za provoz shromažďovacího prostředku nebezpečných odpadů. 

Identifikační list NO podle přílohy č. 3 vyhlášky nově obsahuje (nad rámec předchozího ILNO):

Program EVI 8 a Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO)

Součástí evidenčního programu EVI 8 a provozního programu SKLAD Odpadů 8 pro je také volitelný modul pro tvorbu Identifikačních listů nebezpečných odpadů, štítků pro označování nebezpečných vlastností odpadů. Tento modul obsahuje 1000 šablon – vzorů identifikačních listů a využívají ho tisíce zákazníků. Lze objednat i samostatně.

Zaujal Vás modul ILNO? Kontaktujte nás!

Modul Identifikační listy NO

(editor šablon)

Editace Identifikačního listu NO – odpad 18 01 03

Program využívá různé čísleníky (katalog odpadů, ADR, subjekty, kontakty aj.)

Tisk Identifikačního listu NO

(náhled lze editovat, převádět do MS Word, PDF aj.)

Tisk štítku

(označení nebezpečného odpadu dle přílohy 29 vyhlášky 383/2001 Sb.)

Podrobný návod pro používání ILNO v programu EVI 8 podle aktuální legislativy naleznete zde.

 

Sdílejte tento článek: