Komunitní kompostárny optikou nového zákona o odpadech

Podle § 66 zákona č. 541/2020 Sb. lze v programu IS ENVITA:

Nové legislativní povinnosti hravě splníte s IS ENVITA.

Mám zájem o více informací