485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ILNO – Identifikační listy nebezpečných odpadů

Ideální řešení pro splnění povinností dle zákona o odpadech

č. 541/2020 Sb. (§71 Balení a označování nebezpečných odpadů)

Kompletní databáze vzorů identifikačních listů všech NO = 1030 šablon

Vyplněné kódy ADR (UN číslo, Kemlerův kód)

► Lze zakoupit i samostatně (bez základního modulu evidence odpadů)

Editor pro úpravu a vytváření vlastních identifikačních listů

► Tisk identifikačních listů na A4 (1 strana, 2 strany) v rozsahu přílohy 21 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

► Tisk štítků v různých formátech a v rozsahu přílohy 20 vyhlášky 273/2021 Sb.

► Konzultováno s MŽP a ČIŽP

Zaujaly Vás možnosti modulu ILNO? Kontaktujte nás a objednejte si řešení přímo pro Vás!