485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ILNO – Identifikační listy nebezpečných odpadů

Ideální řešení pro splnění povinností dle zákona o odpadech

č. 185/2001 Sb. (§13 Balení a označování nebezpečných odpadů)

Kompletní databáze vzorů identifikačních listů všech NO = 1000 šablon

Vyplněné kódy ADR (UN číslo, Kemlerův kód)

► Lze zakoupit i samostatně (bez základního modulu evidence odpadů)

Editor pro úpravu a vytváření vlastních identifikačních listů

► Tisk identifikačních listů na A4 (1 strana, 2 strany) v rozsahu přílohy 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

► Tisk štítků v různých formátech a v rozsahu přílohy 29 vyhlášky 383/2001 Sb.

► Konzultováno s MŽP a ČIŽP

Cena již od 2 990 Kč.

         

Zaujaly Vás možnosti modulu ILNO? Kontaktujte nás a objednejte si řešení přímo pro Vás!