Hromadné operace – modul v programu EVI 8

Hromadné operace

Potřebujete efektivně pracovat s větším množstvím záznamů, hromadně vytvářet partnerskou evidenci?

Hromadné nastavení parametrů subjektu včetně možnosti slučování

Hromadná kontrola evidence a tvorba ročního hlášení

Hromadné mazání, kopírování, přesun označených odpadů a přepravních listů z jedné evidence do druhé

Hromadné změny položek v evidenci odpadů = kódů nakládání, kódů odpadů, partnerských subjektů ...

Hromadný převod zůstatků do nového roku v rozsahu celé databáze

► Generování partnerské evidence (lze opakovaně, za více provozoven a subjektů najednou atp.)

► Hromadný export a odeslání vytvořených hlášení do ISPOP
 

   

Návod pro modul Hromadné operace