Přeprava nebezpečných odpadů – OLPNO

Legislativa – ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v roce 2017

Od 1. 1. 2017 vzniká dle § 40 zákona č. 185/2001 Sb. povinnost elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů přes systém ISPOP (SEPNO).

Končí tak ohlašování přepravy v listinné podobě na obecní úřady s rozšířenou působností. 

Protože k 1. 1. 2017 není k plnění této povinnosti elektronický systém připraven, je nutné postupovat podle § 40 odst. 8.

To znamená, že odesilatel nebo příjemce vyplní ohlašovací list v rozsahu uvedeném v příloze 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a 2x jej vytiskne. Jeden potvrzený list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu odesílatel a druhý se přiloží k zásilce. Po dokončení samotné přepravy si jej ponechá příjemce.

Protože podle zákona dále platí, že uskutečněnou přepravu je nutné ohlásit zpětně do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je provoz systému ISPOP pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů obnoven, doporučujeme mít již od začátku roku 2017 údaje o přepravě a přepravovaných odpadech v elektronické podobě.

Ministerstvo životního prostředí upřesní sdělením, do kdy se mají údaje o přepravě zpětně ohlásit, protože 3 pracovní dny jsou v tomto případě prakticky nereálné, jak pro ohlašovatele, tak pro elektronický systém SEPNO.

Pořiďte si EVI 8 nebo SKLAD Odpadů 8 s modulem OLPNO a buďte s námi o krok napřed

Všem uživatelům původního modulu Evidence přepravy nebezpečných odpadů (EPNO) zajistíme možnost hromadného zpětného ohlášení realizované přepravy NO po spuštění systému ISPOP.

V rámci servisní smlouvy budete vždy v souladu s aktuální legislativou. Veškeré změny sledujeme za Vás!

Neváhejte a pořiďte si modul OLPNO. Budete tak připraveni na elektronické ohlašování. S námi to zvládnete.

Kontaktujte mě!

Modul OLPNO Vám umožní

Mějte svá data u sebe a pod kontrolou!