Roční hlášení o odpadech za rok 2018

Termín 15. 2. 2019 se nezadržitelně blíží. Myslete již nyní na správné vytvoření ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Tvorba hlášení

Hlášení o produkci a nakládání s odpady se zasílá do systému ISPOP v elektronické podobě. Pro snadné sestavení takového hlášení použijte program EVI 8, který Vám zajistí:

Každé hlášení o odpadech totiž po jeho zaslání do ISPOP prochází dalšími kontrolami a ověřením na místně příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a úřadech správních obvodů hl. m. Prahy (ORP a SOP).
 

Přehled nejdůležitějších kontrol

Celostátní kontroly v ISOH

Údaje z jednotlivých hlášení o odpadech se každoročně sehrávají i do centrální databáze ISOH. Agregované informace jsou veřejně dostupné v internetové aplikaci VISOH. Pro účely státní správy jsou k dispozici v internetové aplikaci ALLISOH. Inspektoři ČIŽP i pracovníci krajských úřadů a ORP tak mají přístup do centrální databáze a mohou provést např. křížové porovnání dat z hlášení konkrétního původce a oprávněné osoby. Zároveň se z centrální databáze každoročně zjišťují subjekty, které měly podat hlášení a neučinily tak.
 

Tipy a rady

S námi to zvládnete!

Nechte se od nás kontaktovat!