Nová legislativa v odpadovém hospodářství

15.5.2019
Zákon o výrobcích s ukončenou životností, zákon o odpadech, novela zákona o obalech.

K novým návrhům zákonů v odpadovém hospodářství dorazilo tisíce zásadních připomínek (více zde). Nejvíce se opakují tyto námitky:

  • legislativní složitost,
  • chybí prováděcí vyhlášky,
  • chybí nástroje na podporu skutečné finální recyklace,
  • zbytečné omezování a regulace nad rámec evropských předpisů.