Přihláška na školení

Tímto se závazně přihlašujeme k účasti na kurzu: Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají

Termín: 7.4.2020

Místo: Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4

Osobní údaje

Fakturační adresa

Kontaktní adresa (nevyplňujte v případě, že je shodná s fakturační)

Odpovědný pracovník

Cena celkem bez DPH: 3 100,00 Kč
Cena celkem s DPH: 3 751,00 Kč

Závaznou přihlášku je možno zrušit do 7 dnů před datem pořádání kurzu. Pozdějí bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. Při odhlášení do 2 dnů před datem pořádání bude účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzu.