Přihláška na školení

Tímto se závazně přihlašujeme k účasti na kurzu: Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2019 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

Termín: 25.2.2020

Místo: Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14

Osobní údaje

Fakturační adresa

Kontaktní adresa (nevyplňujte v případě, že je shodná s fakturační)

Odpovědný pracovník

Cena celkem bez DPH: 2 385,00 Kč
Cena celkem s DPH: 2 885,85 Kč

Závaznou přihlášku je možno zrušit do 7 dnů před datem pořádání kurzu. Pozdějí bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. Při odhlášení do 2 dnů před datem pořádání bude účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzu.