Přihláška na školení

Tímto se závazně přihlašujeme k účasti na kurzu: Jak správně ohlásit odpady za rok 2019 z EVI 8 do ISPOP

Termín: 7.1.2020

Místo: Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14

Osobní údaje

Fakturační adresa

Kontaktní adresa (nevyplňujte v případě, že je shodná s fakturační)

Odpovědný pracovník

Cena celkem bez DPH: 2 685,00 Kč
Cena celkem s DPH: 3 248,85 Kč

Závaznou přihlášku je možno zrušit do 7 dnů před datem pořádání kurzu. Pozdějí bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. Při odhlášení do 2 dnů před datem pořádání bude účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzu.