Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum- seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají

Popis

Seminář zaměřený na nakládání s odpady v praxi určený pro začínající odborníky v odpadovém hospodářství.
Prezentovány budou základní a nejdůležitější povinnosti a novinky vyplývající z odpadové legislativy aplikované do praxe. V obecné rovině Vás seznámíme se způsobem a rozsahem vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí. Seminář Vám pomůže se orientovat v legislativě odpadového hospodářství. Vhodný je jak pro původce odpadů, tak i pro oprávněné osoby.

 

Cena 3 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202108

Téma:

Společně nahlédneme pod pokličku nového zákona o odpadech, který komplexně upravuje pravidla pro nakládání s odpady, ale také pravidla pro předcházení jejich vzniku s cílem přiblížení se oběhovému hospodářství. Nadefinujeme základní povinnosti původce, vysvětlíme terminologii a naučíme Vás vedení průběžné evidence odpadů. Dostaneme se až k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady a budeme se věnovat také ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.  Ukážeme Vám na příkladech, jak pracovat s centrálním Registrem zařízení v Informačním systému odpadového hospodářství – ISOH. 

Obsah:

  • Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., - povinnosti vyplývající ze zákona.
  • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, - jak zákonu porozumět.
  • Vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů č. 8/2021 Sb., - zařazování odpadů zvládne každý, ať už sám nebo s pomocí.
  • Co jsou základní pojmy - odpad, vedlejší produkt, nakládání s odpady, původce, oprávněná osoba, obchodník, zprostředkovatel
  • Vedení evidence a ohlašování včetně používání IČP a IČZ.
  • Příklady z praxe, příprava na kontrolu státních orgánů -  jak je dobré být důsledně důsledný.
  • Základní povinnosti v ostatních složkách životního prostředí v kostce:
- IRZ
- Obaly
- CHLaS
- Ovzduší 
- Voda 
- PZH
- ZHEÚ

Organizace:

Online Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se třemi přestávkami ve kterých Vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý z účastníků školení od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

Prezenční školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení i oběd v ceně školení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý z účastníků školení od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás. Kurz je určen pro všechny zájemce.

 
  • Ing. Michal Horník

    Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu cca 15 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
15.9.2021 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Michal HorníkObjednat
16.9.2021 od 9:00 Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, OlomoucIng. Michal HorníkObjednat