Workshop o odpadech aneb odpadářské minimumseminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají

Interaktivní seminář zaměřený na nakládání s odpady v praxi určený pro začínající odborníky v odpadovém hospodářství.
Prezentovány budou základní a nejdůležitější povinnosti a novinky vyplývající z odpadové legislativy aplikované do praxe. V obecné rovině Vás seznámíme se způsobem a rozsahem vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí. Seminář může být také pomůckou k získání obecné orientace v legislativě pro obchodní zástupce z oblastí odpadového hospodářství, stejně jako pro původce odpadů a oprávněné osoby.

Termíny 08.10.2019 | 09.10.2019
Lektor Ing. Michal Horník
Místo Praha, Olomouc
Cena 3 100,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201913

Téma:

Nadefinujeme základní povinnosti původce, vysvětlíme terminologii a naučíme Vás vedení průběžné evidence odpadů. Dostaneme se až k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady a budeme se věnovat také ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.  Ukážeme Vám na příkladech, jak pracovat s centrálním Registrem zařízení v Informačním systému odpadového hospodářství – ISOH.

Obsah:

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., – povinnosti vyplývající ze zákona.
 • Prováděcí vyhláška č. 383/2001 Sb., – jak zákon aplikovat.
 • Vyhláška katalog odpadů č. 93/2016 Sb., – zařazování odpadů zvládne každý, ať už sám nebo s pomocí.
 • Výklad základních pojmů – odpad, třídění a upuštění od třídění, původce a oprávněná osoba.
 • Vedení evidence, včetně používání IČP a IČZ.
 • Přeprava nebezpečných odpadů – nadefinování možností ohlašování.
 • Ohlašování nakládání s odpady v souvislostech definovaných povinností.
 • Příklady z praxe, příprava na kontrolu státních orgánů –  jak je dobré být důsledně důsledný.
 • Seznámení s připravovanou legislativou odpadového hospodářství.
 • Základní povinnosti v ostatních složkách životního prostředí v kostce:
IRZ
Obaly
Chemické látky a směsi
Ovzduší
Voda
PZH – prevence závažných havárií
Základní hodnocení rizik ekologické újmy

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení i oběd a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý z účastníků školení od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
Těšíme se na vás.
Kurz je určen pro všechny zájemce.
 


 

 • Ing. Michal Horník

  Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14
TermínMístoLektor
8.10.2019 od 9:00 Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14Ing. Michal HorníkObjednat
9.10.2019 od 9:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Michal HorníkObjednat